Tarım Danışmanı Tarım Takvimi

S.S. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ – FİSKOBİRLİK – HENDEK
FİSKOBİRLİK’İN TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FAALİYET PROGRAMI 2015/2016 DÖNEMİ YILLIK PLANI
AYLAR KONULAR ÜrünCinsi ÜreticiSayısı Alanı Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli
AĞUSTOS
1 Hasat, Harmanlama ve Depolama Fındık 477 12.874 Fındık hasadı (yerden toplanması), kabuklu fındığın beton veya tente üzerinde harmanlama (kurutma) yapılması ve kurumuş fındığın jüt çuvala konulması, uygun koşullarda depolanması ile ürünün kalitesinin muhafazası ve Aflatoksin bulaşımının önlenmesi için tavsiyelere uyulması önerilecek.
2 Patoz (Fındık Ayıklama Makinesi) Fındık 477 12.874 Harman yerine getirilerek 1-2 gün serili olarak kurutulan kavsaklı fındıkların, ayarı iyi yapılmış patoz makinesi ile ayıklanması, kabukta çizik, kırık ve çatlak oluşmamasına dikkat edilmesi önerilecek.
3 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874  ”Aflatoksinsiz Kaliteli Fındık için Hasat-Harmanlama-Depolama sırasında Dikkat edilmesi gereken Hususlar” ile ilgili 500 adet liflet dağıtılacak.
EYLÜL
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Fındık filiz güvesi (güve larva zararına karşı) ilaçlı mücadelesi, Mayıs Böceği toprak ilaçlaması, Bakteriyel yanıklığa karşı ilk ilaçlama yapılması tavsiye edilecek.
2 Hasat, Harmanlama ve Depolama Fındık 477 12.874 Fındık hasadı (yerden toplanması), kabuklu fındığın beton veya tente üzerinde harmanlama (kurutma) yapılması ve kurumuş fındığın jüt çuvala konulması, uygun koşullarda depolanması ile ürünün kalitesinin muhafazası ve Aflatoksin bulaşımının önlenmesi için tavsiyelere uyulması önerilecek.
3 Patoz (Fındık Ayıklama Makinesi) Fındık 477 12.874 Harman yerine getirilerek 1-2 gün serili olarak kurutulan kavsaklı fındıkların, ayarı iyi yapılmış patoz makinesi ile ayıklanması, kabukta çizik, kırık ve çatlak oluşmamasına dikkat edilmesi önerilecek.
4 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874  ”Aflatoksinsiz Kaliteli Fındık için Hasat-Harmanlama-Depolama sırasında Dikkat edilmesi gereken Hususlar” ile ilgili liflet dağıtımına devam edilecek.
EKİM
1 Toprak, Yaprak Analizi Fındık 477 12.874 Doğru bir gübreleme için mutlaka toprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmasının önemi anlatılacak. Toprak Örneği Alımı ile ilgili örnek uygulamalar gösterilecek
2 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Fındık ocak köklerinde Mayıs böceği kurt/larva zararlı yoğunluğuna göre Ekim ayı ortasına kadar ilaçlı mücadelesi yapılması, Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yaprakların toplanarak bahçeden uzaklaştırılması tavsiye edilecek.
3 Fındıkta Budama (Kök ve DipSürgün Temizliği) Fındık 477 12.874 Sonbahar ayları budama zamanı olup, eski ve sık dikilmiş bahçelerde ocak ve dal seyreltmesi yapılması, kurumuş, yaşlanmış, hastalanmış vb dalların dibinden kesilmesi, dal içi verim budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi, budama tekniğine uygun doğru aletlerle (testere, bıçkı, makas vb) budama yapılması anlatılacak ve örnek uygulamalar gösterilecek.
4 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama (10) ve Toprak numunesi alımı (10) örnek uygulama gösterilecek.
5 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 ‘Fındıkta Budama” ve ”Toprak Numunesi Alımı” ile ilgili 500’er adet Liflet dağıtılacak, Mayıs Böceği ile ilgli 200 adet sürküler mektup dağıtılacak.
KASIM
1 Toprak, Yaprak Analizi Fındık 477 12.874 Doğru bir gübreleme için mutlaka toprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmasının önemi anlatılacak. Toprak Örneği Alımı ile ilgili örnek uygulamalar gösterilecek
2 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Bahçede Bakteriyel Yanıklık varsa, yaprakların 3/4 ü döküldüğünde ikinci ilaçlı mücadele yapılması, Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yaprakların bahçeden uzaklaştırılması tavsiye edilecek.
3 Kimyevi Kışlık Gübre, Kireç ve ÇiftlikGübre Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu dönemlerde bahçeye analiz sonucuna göre önce kireç(Kasım-Aralık) verilmesi, sonra çiftlik gübresi, kışlık fosforlu ve potasyumlu kimyasal gübrelerin (Kasım-Şubat) verilmesi, ocak izdüşümüne ve toprağa karıştırarak verilmesi tavsiye edilecek ve örnek uygulama gösterilecek.
4 Fındıkta Budama Kök veDip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Sonbahar ayları budama zamanı olup, eski ve sık dikilmiş bahçelerde ocak ve dal seyreltmesi yapılması, kurumuş, yaşlanmış, hastalanmış vb dalların dibinden kesilmesi, dal içi verim budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi, budama tekniğine uygun doğru aletlerle (testere, bıçkı, makas vb) budama yapılması anlatılacak ve örnek uygulamalar gösterilecek.
5 Toprak İşleme/çapalama Fındık 477 12.874 Eski dikim, sertleşmiş ve ağır toprak yapısına sahip arazilerde/bahçelerde belleme veya çapalama şeklinde toprak işleme alet ve araçları ile çapalama yapılmasının faydalı olacağı anlatılacak.
6 Bahçe Kurulması (Fidan çukurlarınınaçılması ve dikim yapılması) Fındık 477 12.874  Bahçe kurmak için, bahçede boş alanlar veya boş arazi varsa, sonbahar aylarında dikim yapılabilir. Önceden toprak hazırlığı yapılmış, ocak çukurlarına, 1-2 yıllık fidanlarla tekniğine uygun dikim yapılması önerilecektir.
7 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama (10), Toprak numunesi alımı (10) ve Gübre/kireç (10) örnek uygulama gösterilecek.
8 Çiftçi Toplantıları (Adet/ KatılmasıPlanlanan Çiftçi Sayısı) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama, Fındıkta Gübreleme ve Toprak numunesi alımı ile ilgili 2 bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.
9 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874  ”Fındıkta Gübreleme” 500 adet Liflet dağıtımı ile ”Fındıkta Budama” ve ”Toprak numunesi alımı” ile ilgili Liflet dağıtımı devam edecek.
ARALIK
1 Toprak, Yaprak Analizi Fındık 477 12.874 Doğru bir gübreleme için mutlaka toprak analizi yaptırılarak gübre kullanılmasının önemi anlatılacak. Toprak Örneği Alımı ile ilgili örnek uygulamalar gösterilecek
2 Kimyevi Kışlık Gübre, Kireç ve ÇiftlikGübre Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu dönemlerde bahçeye analiz sonucuna göre önce kireç(Kasım-Aralık) verilmesi, sonra çiftlik gübresi, kışlık fosforlu ve potasyumlu kimyasal gübrelerin (Kasım-Şubat) verilmesi, ocak izdüşümüne ve toprağa karıştırarak verilmesi tavsiye edilecek ve örnek uygulama gösterilecek.
3 Fındıkta Budama Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Sonbahar ayları budama zamanı olup, eski ve sık dikilmiş bahçelerde ocak ve dal seyreltmesi yapılması, kurumuş, yaşlanmış vb dalların dibinden kesilmesi, dal içi verim budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi, budama tekniğine uygun doğru aletlerle (testere, bıçkı, makas vb) budama yapılması anlatılacak ve örnek uygulamalar gösterilecek.
4 Toprak İşleme/çapalama Fındık 477 12.874 Eski dikim, sertleşmiş ve ağır toprak yapısına sahip arazilerde/bahçelerde belleme veya çapalama şeklinde toprak işleme alet ve araçları ile çapalama yapılmasının faydalı olacağı anlatılacak.
5 Bahçe Kurulması(Fidan çukurlarınınaçılması ve dikim yapılması) Fındık 477 12.874  Bahçe kurmak için, bahçede boş alanlar veya boş arazi varsa, sonbahar aylarında dikim yapılabilir. Önceden toprak hazırlığı yapılmış, ocak çukurlarına, 1-2 yıllık fidanlarla tekniğine uygun dikim yapılması önerilecektir.
6 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama (5), Toprak numunesi alımı (5) ve Gübre kireç (5) örnek uygulama gösterilecek.
7 Çiftçi Toplantıları (Adet/ KatılmasıPlanlanan Çiftçi Sayısı) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili 5 bilgilendirme toplantısı yapılacak.
8 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama, Fındıkta Gübreleme ve Toprak numunesi alımı ile ilgili Liflet dağıtımına devam edilecek.
OCAK
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Bu dönemlerde bahçelerde kozalaklar varsa toplanarak makanik yöntemle de mücadele yapılabileceği, Virgül kabuklu bitine karşı ilaçlı mücadele yapılması tavsiye edilecek.
2 Kimyevi Kışlık Gübre ve Çiftlik Gübre Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu dönemlerde bahçeye analiz sonucuna göre çiftlik gübresi, kışlık fosforlu ve potasyumlu kimyasal gübrelerin (Kasım-Şubat) ayları arasında ocak izdüşümüne ve toprağa karıştırarak verilmesi tavsiye edilecek ve örnek uygulama gösterilecek.
3 Fındıkta Budama Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Bu aylarda, eski ve sık dikilmiş bahçelerde ocak ve dal seyreltmesi yapılması, kurumuş, yaşlanmış vb dalların dibinden kesilmesi, dal içi verim budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi, budama tekniğine uygun doğru aletlerle budama yapılması anlatılacak.
4 Bahçe Kurulması (Fidan çukurlarının açılması ve dikim yapılması) Fındık 477 12.874  Bahçede boş alanlara veya boş arazilere dikim yapılabilir. Önceden toprak hazırlığı yapılmış, ocak çukurlarına, 1-2 yıllık fidanlarla tekniğine uygun dikim yapılması önerilecektir.
5 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama (5) ve Gübreleme (5) örnek uygulama gösterilecek.
6 Çiftçi Toplantıları (Adet/ KatılmasıPlanlanan Çiftçi Sayısı) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili 2 bilgilendirme toplantısı yapılacak.
7 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili Liflet dağıtımına devam edilecek.
ŞUBAT
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Virgül kabuklu biti varsa kış ilaçlaması yapılabileceği ve kozalaklar varsa toplanarak makanik yöntemle de mücadele yapılabileceği tavsiye edilecek.
2 Çiftlik Gübre Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu ayda bahçeye analiz sonucuna göre çiftlik gübresini ocak izdüşümüne ve toprağa karıştırarak verilmesi tavsiye edilecek.
3 Fındıkta Budama Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Bu ayda, kurumuş, kırılmış ve hastalanmış dalların kesilmesi, dal içi kurumuş ve kırılmış dalcıkların budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi tavsiye edilecek.
4 Bahçe Kurulması (Fidan çukurlarınınaçılması ve dikim yapılması) Fındık 477 12.874  Bahçede boş alanlara veya boş arazilere dikim yapılabilir. Önceden toprak hazırlığı yapılmış, ocak çukurlarına, 1-2 yıllık fidanlarla tekniğine uygun dikim yapılması önerilecektir.
5 Çiftçi Toplantıları (Adet/ KatılmasıPlanlanan Çiftçi Sayısı) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili 2 bilgilendirme toplantısı yapılacak.
6 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili Liflet dağıtımına devam edilecek.
MART
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Virgül kabuklu biti varsa kış ilaçlaması, Bakteriyel yanıklık varsa tomurcuklar kabarmaya başladığında ilaçlama, Fındık yaprak deleni görülmüşse ilaçlı mücadele yapılması tavsiye edilecek.
2 Kimyasal Yazlık Gübrelerin Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu Mart ayında analiz sonucuna göre önerilen yazlık kimyasal gübrelerin (CAN, AN, AS vb) yarısı ocak izdüşümüne toprağa karıştırılarak uygulanması anlatılacak ve örnek uygulama gösterilecek.
3 Fındıkta Budama Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Bu ayda, kurumuş, kırılmış ve hastalanmış dalların kesilmesi ile dal içi kurumuş ve kırılmış dalcıkların yaz budaması yapılması, dip sürgünlerinin temizlenmesi tavsiye edilecek.
4 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Yaz Budama (5) ve Yazlık Gübreleme (5) örnek uygulama gösterilecek.
5 Çiftçi Toplantıları (Adet/ KatılmasıPlanlanan Çiftçi Sayısı) Fındık 477 12.874 Fındıkta Yaz Budaması ve Fındıkta Yazlık Gübreleme ve Mücadele ile ilgili 5 bilgilendirme toplantısı yapılacak.
6 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili Liflet dağıtımına devam edilecek ve Mücadele ile ilgili 100 adet Sirküler mektup dağıtılacak.
NİSAN
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Fındık Gal sineğine ve Fındık yaprak delenine karşı ilaçlama ve Kozalak akarına karşı ayın sonunda ilaçlı mücadele yapılması, yabancı ot mücadelesi yapılması tavsiye edilecek.
2 Filiz Budaması Fındık 477 12.874 Ocak içlerinde gelişen filizlerin budanması tavsiye edilecek.
3 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Filiz güvesi ve Kozalak akarı mücadelesi ile ilgili 200 sirküler mektup dağıtılacak.
MAYIS
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Fındık kurdu zararlısına karşı (meyveler mercimek iriliği 3-4 mm olunca) ve fındık yeşil kokarca zararlısı ile fındık teke böceği (Uç kurutan) zararı varsa ilaçlı mücadele yapılması ve ayrıca bahçe içlerinde yabancı ot yoğunluğu varsa mücadele yapılması tavsiye edilecek.
2 Kimyasal Yazlık Gübrelerin Kullanımı Fındık 477 12.874 Bu dönemde (Mayıs sonunda) analizde önerilen yazlık kimyasal gübrelerin (CAN, AN, AS vb) ikinci yarısı ocağın etrafına toprağa karıştırılarak uygulanması önerilecek ve örnek uygulama gösterilecek.
3 Fındıkta Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Ocak içlerinde hızlı gelişme gösteren dip sürgünlerinin (ışkınların) temizlenmesitavsiye edilecek.
4 Demonstrasyonlar (Adet) Fındık 477 12.874 Fındık kurdu mücadelesine (2) örnek uygulama gösterilecek.
5 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Budama ve Fındıkta Gübreleme ile ilgili Liflet dağıtımına devam edilecek ve Mücadele ile ilgili 200 adet Sirküler mektup dağıtılacak.
HAZİRAN
1 Zirai Mücadele Fındık 477 12.874 Fındık koşnilleri, fındık dalkıran ve amerikan beyaz kelebeği zararına karşı ilaç mücadele yapılması ve yine fındık dalkıran zararına (kitlesel tuzak asma) tavsiye edilecek.
2 Kimyevi Sıvı yaprak gübrelerinin kullanımı Fındık 477 12.874 Yaz döneminde analizde ihtiyaca göre yapraktan verilen; Bor (B), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu) gibi bitki besin maddelerinin biri veya birkaçını içeren sıvı yaprak gübreleri 15-20 gün ara ile 2-3 defada uygulanması önerilecek.
3 Fındıkta Kök ve Dip Sürgün Temizliği Fındık 477 12.874 Ocak içlerinde hızlı gelişme gösteren dip sürgünlerinin (ışkınların) temizlenmesitavsiye edilecek.
4 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Fındıkta Mücadele ile ilgili 200 adet Sirküler mektup dağıtılacak.
TEMMUZ
1 Yaprak, toprak Analizi Fındık 477 12.874 Temmuzun ikinci yarısı Yaprak örneği alımı zamanı olduğu için numune almak isteyen çiftçilere örnek uygulama gösterilecek.
2 Fındıkta Kök ve Dip Sürgün Temizliği    Hasat Önü Balçe altı temizliği Fındık 477 12.874 Hasatın yaklaşmasından dolayı bahçe altı ot, diken vs biçimi/temizliği ile birlikte ocak diplerinde gelişen sürgünler varsa temizlenmesi, hasat öncesi yapılacak işlelerle  ilgili hazırlık yapılması anlatılacak.
3 Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet) Fındık 477 12.874 Yaprak örneği alımı, Bahçe altı temizliği ile ilgili 200 adet Sirküler Mektup dağıtılacak